vrijwilligers

Motieven van vrijwilligers

Hoe kun je ze gebruiken?

Het doen van vrijwilligerswerk vervult voor mensen één of meerdere functies en deze functies zijn mede bepalend voor de motivatie om vrijwilligerswerk te gaan doen.De 7 motieven van vrijwilligers

 1. Normatieve motieven: Iets waardevols doen, verantwoordelijkheid nemen voor anderen of de samenleving, nuttig zijn, anderen helpen.
 2. Carrière motieven: Competenties ontwikkelen, netwerk of CV uitbreiden.
 3. Sociale motieven: Mensen ontmoeten, ontspanning, erkend worden.
 4. Leermotieven: Begrip vergroten, kennis uitbreiden, talenten ontwikkelen.
 5. Kwaliteitsmotieven: Verhoogde levenskwaliteit, actief bezig zijn.
 6. Beschermingsmotieven: Vrijwilligerswerk als plek om negatieve omstandigheden te vergeten, leren omgaan met tegenslag.
 7. Erkenning/ plezier en gewaardeerd worden: Trots kunnen zijn op jezelf, dingen doen waar je goed in bent, ervaring en kennis doorgeven


Bij het werven van vrijwilligers kun je rekening houden met deze motieven.

 

 • Bekijk in de vacaturetekst nog eens goed wat de taken zijn voor de vrijwilligersfunctie. Welke motieven passen hierbij? Zitten er bijvoorbeeld veel uitdagingen in zodat iemand veel kan leren benoem deze dan; ‘Bij ons kun je leren om te spreken voor een groep’ of ‘Je leert over anderen culturen’.
 • Benoem ook anderen voordelen zoals: ‘Je komt in een leuk team’. ‘We hechten veel waarden aan samen opstarten met een kopje koffie’. Denk ook aan jaarlijkse uitstapjes, vrijwilligersfeest, trainingen etc.
 • Probeer als organisatie een gevarieerd aanbod aan te bieden. Je bent op die manier veel beter in staat om aan te sluiten bij de verschillende motieven. Ook als kleinere organisatie kun je kijken of sommige taken op te splitsen. Hierdoor creëer je meer aanbod en dit vergroot de kans dat je de juiste vrijwilliger op de juiste plek kan plaatsen, passend bij zijn/haar motivatie.
 • Spreek mensen aan op hun talenten en waar ze goed in zijn, erkenning en waardering is het meest waardevolle wat we een ander kunnen geven. Ergens bij horen, interactie hebben en waardering krijgen maakt het hormoon oxytocine en dat valt onder één van de vier gelukshormonen. 


Deze motieven zijn voortgekomen uit een onderzoek van Clary en Snyder (1998,1999) en het laatste motief is aangevuld door Lesley Hustinx, (Universiteit Gent, 2001)