‘We scheppen met elkaar een goede sfeer waarin aandacht belangrijk is.’

Annemieke (secretaris) en Gerard Frank (voorzitter) zitten al klaar met een kopje thee en koekjes. Het geeft meteen een welkom gevoel. Ze geven aan dat sfeer belangrijk is. ‘De taakstelling die we hebben vanuit de Gemeente Utrechtse Heuvelrug is allesbehalve gemakkelijk. Vrijwilligers hebben een stevige functie en dat willen we waarderen. Dit doen we onder meer met een nieuwjaarsborrel en uitjes met elkaar. Je wordt toch geconfronteerd met moeilijke zaken uit de samenleving, daarom moet je er met- en voor elkaar zijn. Als bestuurslid heb je een faciliterende rol naar het team. We worden volledig gefinancierd door de Gemeente. Dat betekent dat we ook samen aan een taakstelling werken. Periodiek is er overleg met de burgermeester en wethouder. Onze uitdaging voor dit jaar is dat we voldoende vrijwilligers hebben om de toenemende taakstelling op te kunnen pakken.’


Wij zijn op zoek naar twee algemene bestuursleden. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. We kijken naar elkaars krachten en verdelen de taken met elkaar in goed overleg. Je bent als bestuurslid gemiddeld ongeveer 2 uur per week kwijt.’


Waarom in het bestuur van Vluchtelingengroep?

Annemieke geeft aan dat ze vaker met besturen te maken heeft gehad en dat ze dit bestuur toch echt wel het leukste vindt. ‘Er is een prettige open sfeer waar we goed samenwerken met het team. Het team bestaat uit drie betaalde (part time) krachten en 12 vrijwilligers. Je leert veel over andere culturen en krijgt inzicht in hoe het is geregeld voor statushouders. Maatschappelijk gezien is het een onderwerp dat leeft, waar je inburgering van dichtbij meemaakt. Het is enorm zinvol werk en een persoonlijke verrijking. Je kunt bestuurlijke ervaring opdoen, wat ook weer kan helpen bij je carrière. Je bent betrokken bij wezenlijke thema’s (mens en situatie) en daaraan kun jij een positieve bijdrage leveren.’


Heb jij interesse om deel te nemen aan deze mooie taak en dit gezellige bestuur? Neem dan contact op met Annemieke Zevenhuijzen, secretaris bestuur VWUH, [email protected], 06 29547325

Bezoek ook onze website: https://vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl