Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Onderzoek heeft aangetoond dat het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij in het verleden niets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat. Met het aanvragen van een VOG maak je het onderwerp ‘grensoverschrijdend gedrag’ bespreekbaar en geef je ook een signaal af dat je werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen je organisatie.


Een VOG is in eerste instantie niet verplicht en je mag daar als organisatie zelf een beleid opmaken. Echter het is wel verplicht als de vrijwilliger werkt met kwetsbare groepen of omgaat met privacygevoelige informatie. Wanneer dit het geval is vraag je zowel voor oude als nieuwe vrijwilligers om de 3 a 5 jaar een VOG aan.

Kwetsbare groepen zijn;

  • Minderjarigen
  • Mensen met een (verstandelijke) beperking
  • Ouderen


De overheid heeft besloten de digitale VOG gratis te verstrekken aan vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen in een afhankelijkheidssituatie. Meer informatie over de regeling: 

www.gratisvog.nl 


Om gebruik te maken van de gratis VOG regeling moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de organisatie een actief en gedegen preventie- en integriteitsbeleid hebben en moet de vrijwilliger met kwetsbare mensen werken.


Als je als organisatie niet werkt met een kwetsbare doelgroep maar toch graag een VOG zou willen aanvragen voor een vrijwilliger dan kan dit schriftelijk of digitaal (de kosten voor digitale aanvragen zijn goedkoper).


In principe schiet de vrijwilliger de kosten van de aanvraag van een VOG zelf voor en krijgt deze dan terug van de organisatie.

Voor meer informatie:

VOG aanvragen | Justis

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) | Heuvelrug

Sociale Veiligheid

Het vrijwilligerswerk is een plek waar je veilig moet kunnen voelen. Als organisatie wil je hier zo goed mogelijk in kunnen voorzien.


Op www.inveiligehanden.nl staat veel informatie over het opstellen van preventie- en integriteitsbeleid. Je vindt er ook praktijkvoorbeelden, allerlei manieren om te voorkomen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt en tips voor het geval er toch iets misgaat.


De vrijwilligerscentrale Amsterdam heeft een kaartspel gemaakt voor vrijwilligersorganisaties die werken met de doelgroep kinderen of volwassenen. Het spel geeft je als organisatie de mogelijkheid om met elkaar woorden te geven aan wat je acceptabel vindt en wat niet. Helpt je nadenken over wat niet kan binnen de organisatie en waar de vrije ruimte zit in het vrijwilligerswerk en omgangsregels en afspraken te maken met elkaar.

Het kaartspel kun je hier downloaden:

Spel voor meer sociale veiligheid - Vrijwilligers Centrale Amsterdam (vca.nu)


https://youtu.be/p5n4EZLq8MM