Vrijwilligersbeleid

Een goed vrijwilligersbeleid helpt je om na te denken over een visie op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers vormen voor jou als (vrijwilligers)organisaties het belangrijkste kapitaal, dus investeer daar voldoende tijd in. Vrijwilligersbeleid is de paraplu waaronder o.a. de visie op vrijwilligers en het vrijwilligerswerk wordt gepositioneerd.


Het PEP E-boek is ontwikkelt om (vrijwilligers)organisaties te helpen het staat vol met allerlei informatie, kennis, hulpmiddelen en tools om in korte tijd je organisatie te versterken en/of te professionaliseren.

Het PEP E-boek bevat de volgende zes hoofstukken: Vrijwilligersorganisaties, het bestuur, beleid, werken met vrijwilligers, financiën, publiciteit en communicatie. Hoofdstukken zowel als subhoofdstukken van dit E-boek kunnen ook los gelezen worden.


PEP Vrijwilligershandboek (pep-ebook.nl)

Zelfevaluatie en keurmerk

Een hulpmiddel om je vrijwilligersbeleid te evalueren

De NOV (Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligersorganisaties) heeft een keurmerk ontwikkeld, waarmee organisaties kunnen aantonen dat zij het vrijwilligersbeleid goed geregeld hebben.

Zo kun je als organisatie een (online) zelfevaluatie doen. Het geeft inzicht in alles wat je nodig hebt voor goed vrijwilligersbeleid en -management. Het is geschikt voor alle organisaties die met vrijwilligers werken. 


Vrijwillige Inzet Goed Geregeld