Heb ik recht op een vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkosten- en/of vrijwilligersvergoeding geven. Veel organisaties hanteren het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Als vrijwilliger is het goed om bij de organisatie na te vragen of er een vergoedingsregeling is.


Onkostenvergoeding:

Onkostenvergoedingen zijn de de kosten die je hebt gemaakt. Dit zijn onder meer vergoedingen voor de gemaakte reiskosten. Of voor de kosten van papier, postzegels en dergelijke. Als je bijvoorbeeld voor het vrijwilligerswerk reist met eigen auto, dan mag de organisatie je een kilometervergoeding geven. Deze vergoeding mag kostendekkend zijn. Voor je auto is dat de gemiddelde kilometerprijs waarvoor je rijdt. De kilometervergoeding mag dus meer bedragen dan de grens van € 0,19 per kilometer die voor werknemers in loondienst geldt. Krijg je alleen een vergoeding voor gemaakte kosten? Dan is deze vergoeding niet belast. 


Vrijwilligersvergoeding

De maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding van je inzet. Dit betekent dat de onkostenvergoeding en de vergoeding voor je inzet bij elkaar opgeteld niet meer mogen bedragen dan € 5,00 per uur, met een maximum van € 190 per maand en € 1.900 per jaar.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat je als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. De vergoeding is dan belast voor de loon- en inkomstenbelasting. De organisatie waarvoor je werkt moet loonbelasting inhouden op je vergoeding. Je geeft deze inkomsten aan bij de aangifte inkomstenbelasting. Werk je bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijg je per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moeten de vergoedingen worden aangegeven bij je aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting.


Check hier de link naar de regels van de belastingdienst.


Uitkering

Krijg je een uitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van je uitkering niet als de vergoeding niet hoger is dan € 190 per maand en € 1.900 per jaar. Je mag ook vrijwilligerswerk doen bij organisaties en instellingen zonder winstoogmerk, die geen officiële ANBI- of SBBI-status hebben. Hierdoor kun je makkelijker aan de slag als bijvoorbeeld vrijwilliger op de buurtbus of bij een sportclub, zonder het risico te lopen op je uitkering gekort te worden. Kom je boven dat maximum uit, dan vervalt de vrijstelling (voor de rest van het jaar) en wordt alles wat je nog krijgt gezien als inkomen. En dit kan dus wél gevolgen voor de uitkering hebben.


Vraag het altijd na bij je uitkeringsinstantie. Heb je een WW-uitkering? Vraag dan vooraf altijd eerst toestemming aan het UWV voor het doen van vrijwilligerswerk, om problemen te voorkomen. Bij een WIA-, Wajong-, WAO- of Ziektewetuitkering is dat niet verplicht, maar wordt wel aangeraden om vooraf te overleggen met het UWV.