Voorwaarden vrijwilligerswerk

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
 • Het werk heeft geen winstoogmerk.
 • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan.

Vrijwilligersvergoeding

Mag ik een vrijwilliger een vergoeding geven?

De Belastingdienst koppelt het al dan niet vrijwilliger zijn aan het al dan niet betalen van vennootschapsbelasting. Betaalt een bedrijf vennootschapsbelasting, dan is iemand geen vrijwilliger volgens de Belastingdienst. Bij stichtingen die in uitzonderlijke gevallen vennootschapsbelasting betalen, kan iemand wel vrijwilliger zijn. Dit is leidend bij het wel of niet kunnen betalen van een vrijwilligersvergoeding.


De organisatie moet tevens een rechtspersoon zijn, dus een BV, NV, stichting of vereniging. Eenmanszaken en VOF’s zijn natuurlijke personen. Je mag daar wel vrijwilligerswerk doen, maar geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Stichtingen en verenigingen mogen altijd vrijwilligersvergoedingen geven.


Hier kun je meer informatie vinden over hoe hoog vergoedingen mogen zijn:

Vrijwilligersvergoedingen | NOV - Platform Vrijwillige Inzet (vrijwilligerswerk.nl)

Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn via de Gemeente Utrechtse Heuvelrug verzekerd. De vrijwilligers- en mantelzorgverzekering is een 'vangnetverzekering'. Dien uw schade eerst bij uw eigen verzekering of organisatie in. Is er geen dekking of wordt de claim niet gehonoreerd dan kunt u de schade bij ons melden.


Voor wie?

 • Vrijwilligers ingeschreven in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
 • Vrijwilligers uit een andere gemeente, die in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vrijwilligerswerk doen
 • Inwoners uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug met vrijwilligerswerk in een andere gemeente zonder eigen vrijwilligersverzekering
 • Mantelzorgers
 • Maatschappelijke stage


Wie zijn niet verzekerd?

 • Vrijwilligers van buiten de EU die hier als toerist verblijven
 • Vrijwillige brandweer en politie
 • Beroepskrachten

Voor meer informatie of om schade te melden ga je naar:

Vrijwilligers- en mantelzorgersverzekering | Heuvelrug