'De mooiste beloning is de glimlach op het gezicht van de deelnemer'.

Ik heb met de waarnemend penningmeester Eef afgesproken, maar we lopen elkaar mis op de ontmoetingsplek. Meteen maak ik kennis met een enorme creativiteit en oplossend vermogen. Eef was mijn visitekaart thuis vergeten, maar heeft via wat slim speurwerk toch mijn nummer achterhaald zodat we elkaar gelukkig hebben gevonden. Het bestuur in Doorn bestaat nu uit waarnemende regiobestuurders. Meteen merk ik bij Eef het hart en de warmte die hij heeft voor de dit jaar 75 jarige Zonnebloem en hun deelnemers en vrijwilligers. Hij vertelt dat Doorn een nieuw bestuur nodig heeft en dat hij dat de afdeling ook gunt. De afdeling organiseert ongeveer 15+ activiteiten per jaar, maar de deelnemers kijken altijd uit naar deze activiteiten. Doorn zoekt een nieuw compact bestuur: Voorzitter, secretaris, penningmeester en daarnaast een coördinator bezoekwerk.

Inmiddels is er m.i.v. januari jl. een nieuwe activiteitencommissie gestart die met veel elan het organiseren van de activiteiten heeft opgepakt en een mooi jaarprogramma heeft samengesteld.

Bezoekwerk heeft te maken met het doen van een intake en het matchen van vrijwilliger en deelnemer voor een periodiek bezoekje. Ook hier is de wens om dit, net als de opzet van de activiteitencommissie, met een groep te doen, zodat de taken kunnen worden verdeeld.

‘Bestuurswerk is maar net hoe je het zelf organiseert. Ik heb als penningmeester ongeveer 2 uur per maand nodig’ vertelt Eef. ‘Daarnaast doe ik als vrijwilliger ook mee aan activiteiten, hierdoor heb je als bestuurslid veel binding met onze doelgroep. Dit is geen verplichting voor een bestuurslid maar let op mijn woorden… iemand vindt het toch al snel leuk en gaat het dan toch doen.’


Waarom in het bestuur van de zonnebloem Doorn komen?

Het mooie is, dat het bestuur echt samen een nieuwe start kan maken. We zoeken dus enthousiaste mensen die gezamenlijk de schouders eronder willen zetten om de voortgang van de afdeling Doorn te waarborgen. Eef geeft aan dat het samenkomen met het bestuur en commissies altijd hartstikke gezellig is en dan werk je ook nog eens aan een prachtig gezamenlijk doel. De mooiste beloning, vindt hij, is toch iedere keer die glimlach op het gezicht van de deelnemer. Daar doe je het voor. Daarnaast kun je als bestuurslid ervaring op doen in het werken in een bestuur en met mensen met een fysieke beperking. Voor je loopbaan kan het goed op je cv staan dat je deze ervaring hebt.

Voor ons is het allerbelangrijkste dat iemand het samen wil gaan doen. Er is alle ruimte om eens mee te komen kijken en om mee te helpen en de warmte te ervaren.


Zie jij het zitten om een geheel nieuw bestuur aan te vullen? Neem dan contact op met:

Karin Schoonheim Interim Voorzitter [email protected] of 06-31069415