Skip Sidebar

Over ons

De Ridderhof ligt in een mooie woonwijk op loopafstand van de oude dorpskern. In het verzorgingshuis kunnen de bewoners diverse diensten van QuaRijn afnemen en meedoen met gezellige activiteiten ...

Deel
De Ridderhof-QuaRijn

Over De Ridderhof-QuaRijn

De Ridderhof ligt in een mooie woonwijk op loopafstand van de oude dorpskern. In het verzorgingshuis kunnen de bewoners diverse diensten van QuaRijn afnemen en meedoen met gezellige activiteiten. Ook zijn er in De Ridderhof kleinschalige woningen voor mensen met dementie die vanwege hun aandoening niet meer in hun eigen huis kunnen wonen. In groepen van zes tot acht bewoners wordt belevingsgerichte zorg geboden. De Ridderhof heeft een winkeltje, kapsalon en een bibliotheek.
De Ridderhof in Amerongen maakt deel uit van Stichting QuaRijn. QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Vanuit aandacht voor de cliënt leveren onze medewerkers kwaliteit en service. We zijn altijd in de buurt. We zijn proactief in het organiseren van zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, dagbehandeling, dagactiviteiten,
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum biedt onze cliënten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geestelijk verzorger en een diëtist.
QuaRijn heeft zo’n 1700 medewerkers. Daarnaast leveren 450 vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan onze dienstverlening. Ook bij De Ridderhof werken we met vrijwilligers. De inzet, hulp, bemoediging en betrokkenheid van de vrijwilligers heeft voor de cliënten duidelijk meerwaarde. Het vrijwilligerswerk, dat onbetaald wordt verricht, vult de beroepszorg aan, maar vervangt deze niet.

Foto's