Ontmoetingscentrum Doorn

Over Ontmoetingscentrum Doorn

Ontmoetingscentrum Doorn is er voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het biedt een compleet programma aan zowel mensen met geheugenproblemen en dementie als hun mantelzorger(s). Doel is dat u en uw mantelzorger(s) leren omgaan met de gevolgen van de ziekte, zodat u op een prettige manier zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.
Ontmoetingscentrum Doorn biedt een gevarieerd programma, dat bestaat uit individuele activiteiten en activiteiten in groepsverband.
Contact en gezelligheid
We bieden een gevarieerd programma in groepsverband bijvoorbeeld:
• Geheugentrainingen
• Bewegen, ook buiten in onze beweegtuin
• Tekenen, schilderen en andere creatieve vormen
• Gespreks-, discussie- en zingevingsgroepen
• Vaardigheidstrainingen
• Natuurbeleving
• Muziekoptredens, filmvoorstellingen en volksdansen
• Themabijeenkomsten

Ontmoetingscentrum Doorn maakt deel uit van Stichting QuaRijn. QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Wij leveren zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, dagbehandeling, dagactiviteiten, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum biedt onze cliënten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geestelijk verzorger en een diëtist. QuaRijn heeft zo’n 1700 medewerkers. Daarnaast leveren 450 vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan onze dienstverlening. Ook bij onze ontmoetingscentra werken we met vrijwilligers. De inzet, hulp, bemoediging en betrokkenheid van de vrijwilligers heeft voor de cliënten duidelijk meerwaarde. Het vrijwilligerswerk, dat onbetaald wordt verricht, vult de beroepszorg aan, maar vervangt deze niet.

Onlangs toegevoegde activiteiten

Kook- en bakvrijwilliger
Structureel · 3–4 uur/week
Doorn
Kook- en bakvrijwilliger
Een lekkere maaltijd is vaak een van de hoogtepunten van de dag: samen genieten van eten en de gezelligheid aan tafel.
Kook je graag en lijkt het je leuk om da
Geplaatst door Ontmoetingscentrum Doorn

Foto's