Ontmoetingscentrum Leersum-QuaRijn

Over Ontmoetingscentrum Leersum-QuaRijn

Het Ontmoetingscentrum Leersum is voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar overdag behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding. Cliënten van het Ontmoetingscentrum zijn ouderen met een lichte lichamelijke of geestelijke problematiek, bijvoorbeeld een lichte vorm van dementie of een chronische ziekte. Het team bestaat uit een activiteitenbegeleidster en vrijwilligers.
Het Ontmoetingscentrum biedt contact en gezelligheid en stimuleert cliënten om de dagelijkse handelingen zelf te blijven doen en vaardigheden te behouden. Daardoor kunnen ze langer thuis blijven wonen en worden naasten ontlast.

Het Ontmoetingscentrum biedt:
• Structuur
• Een huiselijke sfeer met gezelligheid en contact met leeftijdsgenoten
• Behoud van zelfredzaamheid
• Het stabiliseren van eventuele ziektebeelden
• Het bijhouden van vaardigheden en kennis, zoals schrijven en geheugentraining
• Bewegingsactiviteiten
• Creatieve activiteiten zoals bakken, schilderen, etc.

Ontmoetingscentrum Leersum is gevestigd in De Schermerij. Het is geopend van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 16.00 uur en om de week (oneven weken) op vrijdag (9.30 tot 16.00 uur)

Ontmoetingscentrum Leersum maakt deel uit van Stichting QuaRijn. QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Wij leveren zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, dagbehandeling, dagactiviteiten, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum biedt onze cliënten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geestelijk verzorger en een diëtist. QuaRijn heeft zo’n 1700 medewerkers. Daarnaast leveren 450 vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan onze dienstverlening. Ook bij onze ontmoetingscentra werken we met vrijwilligers. De inzet, hulp, bemoediging en betrokkenheid van de vrijwilligers heeft voor de cliënten duidelijk meerwaarde. Het vrijwilligerswerk, dat onbetaald wordt verricht, vult de beroepszorg aan, maar vervangt deze niet.

Foto's