Skip Sidebar

Over ons

Ontmoetingscentrum Maarn is bedoeld voor mensen met lichte tot matige dementie, bij wie de zelfredzaamheid is afgenomen, maar die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deelnemers komen een of ...

WelzijnOuderen
Deel
Ontmoetingscentrum Maarn-QuaRijn

Over Ontmoetingscentrum Maarn-QuaRijn

Ontmoetingscentrum Maarn is bedoeld voor mensen met lichte tot matige dementie, bij wie de zelfredzaamheid is afgenomen, maar die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deelnemers komen een of meerdere dagen per week naar het ontmoetingscentrum voor contact en gezelligheid. Het programma wordt afgestemd op de eigen situatie en behoeften van de deelnemers, zodat zij in staat worden gesteld om hun kennis en vaardigheden zolang mogelijk op peil te houden. Ook voor mantelzorgers staat de deur wijd open. Zij kunnen terecht voor een goed gesprek, advies en begeleiding.
Ontmoetingscentrum Maarn biedt een gevarieerd programma dat bestaat uit individuele activiteiten en activiteiten in groepsverband. Voorbeelden hiervan zijn geheugenactiviteiten, spel- en beweging, creativiteit, ontspanningsmogelijkheden.
Ontmoetingscentrum Maarn maakt deel uit van Stichting QuaRijn. QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Wij leveren zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, dagbehandeling, dagactiviteiten, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum biedt onze cliënten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geestelijk verzorger en een diëtist. QuaRijn heeft zo’n 1700 medewerkers. Daarnaast leveren 450 vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan onze dienstverlening. Ook bij onze ontmoetingscentra werken we met vrijwilligers. De inzet, hulp, bemoediging en betrokkenheid van de vrijwilligers heeft voor de cliënten duidelijk meerwaarde. Het vrijwilligerswerk, dat onbetaald wordt verricht, vult de beroepszorg aan, maar vervangt deze niet.

Foto's