Skip Sidebar

Over ons

QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Wij leveren zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, ...

Deel

Over Stichting QuaRijn

QuaRijn zet zich breed in voor het ondersteunen van ouderen bij levenskwaliteit en waardigheid. Wij leveren zorg die aansluit bij de behoefte en wens van de cliënt. We hebben aanleunwoningen, woonzorgcomplexen, thuiszorg, huishoudelijk hulp, dagbehandeling, ontmoetingscentra, verzorgingshuizen, verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Het QuaRijn Kennis en Behandel Centrum biedt onze cliënten fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, specialisten ouderengeneeskunde, een psycholoog, een geestelijk verzorger en een diëtist. QuaRijn heeft zo’n 1700 medewerkers. Daarnaast leveren 450 vrijwilligers een onmisbare bijdrage aan onze dienstverlening. De inzet, hulp, bemoediging en betrokkenheid van de vrijwilligers heeft voor de cliënten duidelijk meerwaarde. Het vrijwilligerswerk, dat onbetaald wordt verricht, vult de beroepszorg aan, maar vervangt deze niet.

Onlangs toegevoegde activiteiten

Nieuw
Cliëntenraadsleden cliëntenraad Zorg Thuis
Structureel · Flexibele uren
Flexibele locatie
Cliëntenraadsleden cliëntenraad Zorg Thuis
De cliëntenraad denkt enthousiast mee en adviseert over zaken die voor iedere cliënt van belang zijn. Geplaatst door Stichting QuaRijn

Foto's