Buurtbemiddeling Welzin

Over Buurtbemiddeling Welzin

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners in de gehele gemeente Utrechtse Heuvelrug die door een gesprek problemen met buurtbewoners willen oplossen of graag informatie en tips ontvangen over betere communicatie met de buren.
Van de betrokkenen wordt verwacht dat er nagedacht wordt over een oplossing die zowel voor henzelf als voor de buren acceptabel is en dat zij daar ook actief aan meewerken.  
Buurtbemiddeling biedt een luisterend oor en onafhankelijke gespreksleiding voor de betrokken buren. Het is de bedoeling dat ruziënde buren zelf hun conflict oplossen. Dit vergroot de kans op blijvende verbetering. Buurtbemiddeling helpt buurtgenoten afspraken maken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.  
Buurtbemiddeling is doeltreffend en heeft een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij Buurtbemiddeling met een positief resultaat afgerond.    
Deelname aan Buurtbemiddeling is voor bewoners gratis en daardoor laagdrempelig. 
Voor meer informatie over Buurtbemiddeling, kijk op www.problemenmetjeburen.nl
Of bel met de coördinator op nummer: 033 – 469 24 20.


Foto's